შპს კეონი აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს კეონი აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 150
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 26 აგვისტო 2019 17:30:52
თარიღი 14 აგვისტო 2019
საბჭოს მითითება შპს კეონი აკადემია
სასწავლო დაწესებულების მითითება აკადემია
ოქმი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულბების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 12
დასკვნა 1 გადმოწერა