შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის "ტურიზმის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის "ტურიზმის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 181
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 18 ოქტომბერი 2019 17:35:15
თარიღი 19 სექტემბერი 2019
საბჭოს მითითება შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 50
დასკვნა 1 გადმოწერა