საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციები

 

ცენტრის პრიორიტეტებს შორისაა თანამშრომლობა საერთაშორისო და ევროპულ ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციებთან და სააგენტოებთან, საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს მონაწილეობა და წარმოჩენა, საერთაშორისო რესურსების გამოყენება ცენტრის საქმიანობის გაძლიერებისა და მხარდაჭერისათვის.