პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამონათვალი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებს ამჟამად ახორციელებს 5 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება.

 

  1. შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი
  2. შპს ცოდნა
  3. შპს  მახინჯაურის ლიცეუმი
  4. შპს ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა
  5. სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა