ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი წლით. საბჭოს წევრებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ - მინისტრი.

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების

ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:

 

 1. თამარ მამსიკაშვილი - სსიპ - ქალაქ თბილისის №221 საჯარო სკოლის დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე;
   
 2. დავით მალაზონია - შპს თანამედროვე განათლების აკადემიის დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
   
 3. ქეთევან ნატროშვილი - შპსქართული სასწავლებელი - თბილისისდირექტორის მოადგილე;
   
 4. რევაზ აფხაზავა - კოალიციის განათლება ყველასათვის - საქართველო პოლიტიკის ადვოკატირების ოფიცერი, გამგეობის წევრი, ()იპ - განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე;
   
 5. მაკა მამფორია - შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი;
   
 6. ზვიად გოგუაძე - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს - ქალაქ ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი;
   
 7. პეტრე ბაბილუა - შპს "ევროპული სკოლის" მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზოგადი განათლების ხარისხის ექსპერტი;
   
 8. ეკატერინე კვირიკაშვილი - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო - ძველი თბილისის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი;
   
 9. ია აფთარაშვილი - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის კვლევების კოორდინატორი;
   
 10. ლიანა კობესაშვილი - შპს ინტელექტი XXI მასწავლებელი, ზოგადი განათლების ხარისხის ექსპერტი;
   
 11. ზაქარია ქიტიაშვილი - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
   
 12. გიორგი გიგიბერია - ()იპ - ფონდ "საერთაშორისო განათლების ცენტრის" პროგრამების მენეჯერი;
   
 13. ქეთევან ბოტკოველი - სსიპ - ქალაქ თბილისის 195 საჯარო სკოლის პედაგოგი, ზოგადი განათლების ხარისხის ექსპერტი, საბჭოს მდივანი.

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2021 წლის 12 თებერვლის №28 ბრძანება 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2020 წლის 31 იანვრის №20 ბრძანება 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 31 დეკემმბრის №489 ბრძანება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 1 დეკემმბრის №353 ბრძანება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №342 ბრძანება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 20 ოქტომბრის №435 ბრძანება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 5 სექტემბრის №320 ბრძანება