პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

19 სექტემბერი 2016


სხდომის თარიღი: 2016 წლის 23 სექტემბერი, 16:00 საათი


(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯ „აისის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „ახალი ტალღის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4.სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5.ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.