პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

3 ოქტომბერი 2016


სხდომის თარიღი: 2016 წლის 3 ოქტომბერი 14:00 საათი 

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული) 

დღის წესრიგი: 

1. შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
2. შპს მილენიუმ აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
3. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.