პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების, პროფესიული ასოციაციების, დამსაქმებლებისა და სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენელთა საყურადღებოდ!

5 ივნისი 2012

განსახილველად წარმოგიდგენთ ბიზნესის ადმინისტრირების, ინჟინერიის, სამართლის, ხელოვნებისა და ჯანდაცვის მიმართულებების პროფესიულ სტანდარტთა პროექტებს. თქვენ მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები აისახება პროფესიულ სტანდარტთა პროექტებში.


ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

აუდიტორის ასისტენტი
სადაზღვევო აგენტი
აგროლოჯისტიკის ოპერატორი
სომელიე
სამთო გამყოლი
საფეხმავლო გამყოლი
ბანკის ოპერატორი


ინჟინერიის მიმართულება


კონვეიერებისა და ესკალატორების ექსპლუატაციის ტექნიკოსი
მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი
ლიფტების ელექტრომექანიკოსი
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
საკერავი მანქანის მექანიკოსი
საკერავი მანქანის ოპერატორი
პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი
საჰაერო  გადამზიდავი


სამართლის მიმართულება


კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)


ხელოვნების მიმართულება

მქარგავი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი)
სცენის მულტიმედია-დიზაინერი
ბაღის დიზაინერი
ფლორისტული დიზაინის სპეციალისტი
სასცენო ხელოვნების ოსტატი

 

ჯანდაცვის მიმართულება


პრაქტიკოსი ექთანი
პრაქტიკოსი ბებიაქალი
კბილის ტექნიკოსი
ფარმაცევტის თანაშემწე
ექთნის თანაშემწე
მასაჟისტი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების, პროფესიული ასოციაციების, დამსაქმებლებისა და სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენელთა საყურადღებოდ!