პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

27 ოქტომბერი 2016


სხდომის თარიღი: 2016 წლის 2 ნოემბერი 14:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ. №1, 0 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. ა(ა)იპ ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
4.შპს ორიენტირისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
5. შპს ლიდერისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.