ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

3 ნოემბერი 2016


სხდომის თარიღი: 2016 წლის 9 ნოემბერი 14:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ - მესტიის წმინდა ილარიონ ქართველის სახ.მართლლმადიდებლური სკოლა გიმნაზიის
ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს იუჯი სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს თავისუფალი სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. ა(ა)იპ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს თელავის ევროპულ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
6. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.