პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

15 დეკემბერი 2016


სხდომის თარიღი: 2016 წლის 22 დეკემბერი, 14:00 საათი

დღის წესრიგი: 

1. შპს „ილია“ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
2. შპს ბარაკონისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
3. კოლეჯი არსისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
4. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ თბილისის 1 სამედიცინო სასწავლებლისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს წნორის პროფესიულ კოლეჯ ორიონის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.