ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

18 იანვარი 2017


2017 წლის 23 იანვარი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. ა(ა)იპ „წმიდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზიის“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. სპს საერო სკოლა „მაია მზარელუას“ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით, შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.