სააპელაციო საბჭოს სხდომა

10 თებერვალი 2017


სხდომის თარიღი: 2017 წლის 10 თებერვალი 15:00 საათი 

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ. №1, მე-4 სართული) 


დღის წესრიგი: 

1. შპს გრიგოლ ხვიტიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის განხილვა.