პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

8 მაისი 2017


გაცნობებთ, რომ დამტკიცდა სატყეო საქმის, საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების, საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტები ( განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N 247 06/04/2017 და N 294 04/05/2017).

აღნიშნული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებგვერდებზე www.eqe.gov.ge და www.vet.ge.