კონკურსი ადამიანური რესურსების სამმართველოს სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

24 ივლისი 2017


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ადამიანური რესურსების სამმართველოს სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ