უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!