ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

25 აგვისტო 20172017 წლის 29 აგვისტო 14:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)


დღის წესრიგი:

1. შპს №1 სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს ,,მერაბ ჭოხონელიძის საავტორო სკოლა" ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.