სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 სექტემბერი 2017

2 ოქტომბერი 16:00 საათი მეოთხე სართული

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)1. სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის განხილვა.