ტექნიკურად შესწორებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ანკეტა-კითხვარი