საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

22 ნოემბერი 2012

2012 წლის 29 ნოემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1.    სპს - დაგმარა ცანავაში ხელოსანი 95-ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2.    შპს - თე. ლო. ეტალონში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3.    შპს - ეროვნულ სკოლა გიმნაზიაში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4.    შპს - სკოლა XXI საუკუნეში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
5.    სპს - საერო სკოლა მაია მზარელუაში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
6.    შპს - ქართულ სკოლაში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
7.    შპს - სასწავლო ცენტრ ”KGSL”- ში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
8.    შპს - მომავალში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
9.    შპს - პელაგონში  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
10.    შპს - ”გრაალში”  განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
11.    შპს - ლომისი I- ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
13.    შპს - საერო საშუალო სკოლა - კომპლექს ”სადუნში” განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
14.    შპს - ქართულ სასწავლებელ - თბილისში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
15.    სპს - თამარ ნათენაძეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
16.    შპს - კოლეჯ და სკოლა - ლიცეუმ ”ფესვებში” განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
17.    შპს - ლაზიკასათვის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
18.    შპს - საქართველოს ჰუმანიტარულ - ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა