FAQ

ცვლილება განხორციელდა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტებში და დამტკიცდა ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი

16 ოქტომბერი 2017

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებით განხორციელდა ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 28 ივლისის №536, 2017 წლის 14 აგვისტოს №502, 2017 წლის 11 აგვისტოს №497, 2017 წლის 9 აგვისტოს №489, 2017 წლის 7 აგვისტოს №480, 2016 წლის 7 აპრილის №249, 2016 წლის 15 აგვისტოს №788, 2017 წლის 7 აგვისტოს№475, 2017 წლის 4 მაისის №294, 2017 წლის 6 აპრილის №247 ბრძანებებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტების კონსოლოდაცია და ქვემოთ ჩამოთვლილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტები დამტკიცდა ახალი რედაქციით.

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებით, ასევე, დამტკიცდა ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - ,,სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება".

1.ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
2.დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
3.ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
4.ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
5.თექის ოსტატი
6.ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
7.კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი
8.სისტემების ადმინისტრატორი
9.საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი
10.სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
11.ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
12.ვებ ინტერფეისის დიზაინერი
13.ვებ პროგრამისტი
14.პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი
15.ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი
16.ბიბლიოთეკარი
17.კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი
18.დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
19.მობილურ-საკომუნიკაციო აპარატების ტექნიკოსი
20.ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დაიგნოსტიკოს-შემკეთებელი

21.თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე
22.არქიტექტორ-ტექნიკოსი
23.ზეინკალ-სანტექნიკოსი
24.ფილამწყობი
25.პრაქტიკოსი ექთანი
26.ექთნის თანაშემწე
27.ფარმაცევტის თანაშემწე
28.მასაჟისტ-რეაბილიტატორი
29.სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
30საკერავი მანქანის ოპერატორი

31.სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
32.ავეჯის კონსტრუირების სპეციალისტი
33.ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
34.მეფუტკრე
35.ტუროპერატორი
36.საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
37.სასტუმრო საქმის სპეციალისტი
38.მიღება-განთავსების სპეციალისტი
39.რესტორნის სერვის მენეჯერი
40.ბართენდერი

41.კონსულტანტ-გამყიდველი
42.თმის სტილისტი
43.ვიზაჟის სპეციალისტი
44.სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი
45.ოფისის მენეჯერი
46.შემფასებელი
47.მოლარე
48.ბანკის მოლარე-ოპერატორი
49.ღონისძიების მენეჯერი
50.სარეკლამო აგენტი

51.ბუღალტერ-ტექნიკოსი
52.მღებავი
53.მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი
54.აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი
55.სამგანზომილებიანი განათების და ვიზუალიზაციის სპეციალისტი
56.სამგანზომილებიანი მოდელირების და ტექსტურირების სპეციალისტი
57.სამკურნალო მცენარეების დამამზადებელი
58.მზარეული
59.კალატოზი
60.მებათქაშე

61.ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ტექნიკოსი
62.ტრიკოტაჟის მქსოველ-ოპერატორი
63.კონდიტერი
64.იუველირი
65.მემინანქრე
66.მქარგავი
67.პიანისტ-აკომპანიატორი
68.მუსიკის რეპეტიტორი
69.სადაზღვევო აგენტი
70.ტრაქტორისტ-მემანქანე

71.შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები
72.მექანიკა და ლითონის დამუშავება
73.ელექტროობა
74.შედუღება
75.სამრეწველო ავტომატიზაცია
76.ჰაერის კონდიცირება
77.სამთო საქმე
78.ფოტოგრაფია
79.სახვითი ხელოვნება
80.საოფისე საქმისა და ღონისძიებების ორგანიზება

81.საფინანსო სერვისები
82.ბუღალტრული აღრიცხვა
83.საბაჟო საქმე
84.ლოგიტიკა და პორტის მენეჯმენტი
85.წყალმომარაგებისა და წყალარინების
86.ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
87.თევზსაჭერი გემის ნავიგაცია
88.სასტუმრო, რესტორანი და კვება
89.მეცხოველეობა (მესაქონლეობა)
90.მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები)]

91.მევენახეობა-მეღვინეობა
92.სატყეო საქმე
93.მეთევზეობა
94.ინფორმაციის ტექნოლოგია
95.საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
96.საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია
97.სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება