„ვეტერინარიის“ უმაღლესი განთლების დარგობრივი მახასიათებლის დამტკიცების შესახებ