ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

12 იანვარი 2018


22 იანვარი, 2018, 17:00 საათი


(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული) 


დღის წესრიგი:

1. შპს კერძო სკოლა „ალბიონში“განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა:;

2. შპს დამოუკიდებელ სკოლა „მოძღვარში“განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

3. შპს მრავალდარგობრივ გიმნაზია „იბერიაში“განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4. შპს „ინტელექტში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად,მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.