საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

1 მარტი 2013

2013 წლის 11 მარტი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
 

დღის წესრიგი:
 
 
1.    ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა