2013 წლის 13 მარტისთვის ჩანიშნული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა არ გაიმართება

13 მარტი 2013

2013 წლის 13 მარტისთვის ჩანიშნული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა არ გაიმართება.

2013 წლის 13 მარტისთვის ჩანიშნული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა არ გაიმართება