მოდულური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ტრენინგი

1 მაისი 2018

27 აპრილს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი -მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერება მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის საკითხებთან დაკავშირებით
ტრენინგზე განხილულ იქნა ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებისა და მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები.
მხარდაჭერის პირველი ეტაპის ვიზიტები განხორციელდება 2018 წლის მაისი-ივნისის პერიოდში.

მოდულური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ტრენინგი