პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 1 მაისი 2018

სხდომის თარიღი: 2018 წლის 8 მაისი, 14:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, ნული სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონში’’ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
2. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №63 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
3. შპს ავიცენას უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
4. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
5. შპს ორიენტირის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 3 ივნისის №13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
6. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვლის №01 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
7. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №62 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
8. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 20 ივნისის №9 და შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-სათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 16 აგვისტოს №30 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
9. შპს არსის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
10. შპს კოლეჯ ხვალინდელი წარმატებისათვის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 28 ივლისის №19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
11. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 19 აგვისტოს №7 და შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 თებერვლის №03 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის 12. შესახებ საკითხის განხილვა
12. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავლის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 4 თებერვლის №2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
13. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ Natali academy-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 4 თებერვლის №3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
14. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 29 იანვრის №01 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.