ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 6 ივნისი 2018

2018 წლის 15 ივნისს, 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
2. შპს მზეკაბანი 2007-ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
3. შპს NK - ში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
4. შპს გიმნაზია 21-ე საუკუნეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
5. შპს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტში მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით