ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 6 ივლისი 2018

2018 წლის 13 ივლისი, 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს საერთაშორისო აკადემია ლოგოსის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. (ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმიდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს გურამ დოჩანაშვილი-საერთაშორისო ქართული სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. ა(ა)იპ-საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედგების განხილვა;
5. შპს ღონე ქვეყნისას ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6. ა(ა)იპ წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით