კონკურსი თარჯიმნებისა და რედაქტორების შერჩევის მიზნით

17 ივლისი 2018

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს 5 თარჯიმნისა და  2 რედაქტორის შერჩევის მიზნით. 

 

ბრძანება კონკურსის შესახებ 

გთხოვთ იხ. ბრძანება ტექნიკური შესწორების შესახებ