ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 23 ივლისი 2018

2018 წლის 30 ივლისი, 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, 0 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს სკოლა-გიმნაზია პირველში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს ხერხემში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს თბილისის თავისუფალი სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს წმინდა ბარბარეს სახელობის სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს იუჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით