პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 2 აგვისტო 2018

 

სხდომის თარიღი: 2018 წლის 9 აგვისტო, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მეოთხე სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

1. შპს ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებელში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
2. ა(ა)იპ - პროფესიულ კოლეჯ პრესტიჟში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
3. შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA_ის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.