პროფესიული ორიენტაციისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

17 აპრილი 2013

პროფესიული ორიენტაციისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატების მისაღებად მიმართეთ იმ ქალაქების რესურსცენტრებს, სადაც გაიარეთ ტრენინგები. თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

პროფესიული ორიენტაციისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაში მონაწილეთა საყურადღებოდ!