პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 30 აგვისტო 2018


სხდომის თარიღი: 2018 წლის 6 სექტემბერი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მეოთხე სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის" ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
3. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
4. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისის" ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის № 26 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
5. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერიასთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
6. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერიის" ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის № 28 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
7. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ‘’ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიასთვის’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
8. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ‘’ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 10 მაისის №14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
9. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანისთვის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
10. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანის” ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 29 აგვისტოს № 26 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
11. შპს - ირაკლი ფაღავას სახელობის აკადემია "დასტაქარში’’ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
12. შპს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
13. ა(ა)იპ - „ადამიანი და ბუნებაში" განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.