პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 სექტემბერი 2018


სხდომის თარიღი: 2018 წლის 11 სექტემბერი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, ნული სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

1. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
2. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის’’ ჩარჩო დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი ,,სასტუმრო მომსახურების’’, ,,სარესტორნო მომსახურების’’, ,,შედუღებისა’’ და ,,მასაჟისტ-რეაბილიტატორის’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა
3. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 22 სექტემბრის №50 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
4. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №27 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
5. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
6. სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ ,,მოდუსის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №21 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
7. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისისთვის’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
8. სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ ‘’მერმისის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
9. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსისათვის” ჩარჩო დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი ,,კულინარიის ხელოვნების’’ და ,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა
10. სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ "ბლექსისათვის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
11. სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ "ბლექსის” ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №16 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
12. შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივ კოლეჯში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.