ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 5 სექტემბერი 2018

 

2018 წლის 12 სექტემბერი, 16:00 საათი.

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

1. სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს წმინდა ბარბარეს სახელობის სკოლის ავტორიზაციის საკითხის ხელახალი განხილვა;
2. ა(ა)იპ წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის მართმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით