უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

24 აპრილი 2013

2013 წლის 29 აპრილს, 16 საათზე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გიწვევთ შეხვედრაზე, რომელზეც განვიხილავთ  საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს მუშაობის ფორმატს და პრინციპებს.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!