უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 14 ნოემბერი 2018

2018 წლის 21 ნოემბერი, 18:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
2. ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა
3. ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების საკითხის განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.