ცხადდება კონკურსი!

15 ნოემბერი 2018

ცხადდება კონკურსი სააპელაციო საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად.

კონკურსის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე http://www.mes.gov.ge/content.php?id=8772&lang=geo