ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 ნოემბერი 2018

2018 წლის 29 ნოემბერი, 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-3 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს ნერგებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს სასწავლო ცენტრ-მერმისში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. შპს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტ-პლიუსის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით