სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 იანვარი 2019

2019 წლის 16 იანვარი, 17:00 საათი


(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 3 სართული, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი)

1. შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი უნიჯეოს სააპელაციო საჩივრის განხილვა