უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 მარტი 2019

 

2019 წლის 27 მარტი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1, მე-3 სართული)დღის წესრიგი:

1. შპს ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

2. შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.