პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 აპრილი 2019


დღის წესრიგი


10 აპრილი, 2019 წელი

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,
თბილისი, ალექსიძის 1
ნული სართული, 0 სართულის საკონფერენციო 1, 16:00 საათი


1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონისათვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 13 ივლისის №123 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
2. შპს თეგეტა აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 იანვრის №04 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
3. შპს კოლეჯი ხვალინდელი წარმატებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 იანვრის №05 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
4. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 12 მარტის №34 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
5. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
6. შპს ინტერბიზნესის აკადემიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
7. სსიპ-საზოგადოებრივ კოლეჯ „ელიტში“ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
8. სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
9. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
10. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გეორგიასთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
11. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,გეორგიას’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 28 ივლისის №17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა
12. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა
13. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა