საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 აპრილი 2019

2019 წლის 18 აპრილი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-3 სართულის საკონფერენციო დარბაზი)დღის წესრიგი

1. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სტატისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.