უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 ივნისი 2019

 

2019 წლის 11ივნისი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი
1. შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. „შპს-ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამირებისა და ვებ დეველოპმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 25 ივლისის N171 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საკითხის განხილვა