თსუ-ს რექტორმა ცენტრში პრეზენტაცია გამართა

7 ივნისი 2019

7 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ გამართა პრეზენტაცია, რომელიც შეეხებოდა თსუ-ში განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ასპექტებს, გამოწვევებს, განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს. 

პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ცენტრის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები. 

თსუ-ს რექტორმა ცენტრში პრეზენტაცია გამართა