უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 ივნისი 2019

2019 წლის 26 ივნისი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1, 0 სართული,№ 1 საკონფერენციო დარბაზი )

დღის წესრიგი:

1. " შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ 2017 წლის 26 დეკემბრის Ν26 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ (ცვლილება ეხება საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2) და საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H) საგანმანათლებლო პროგრამებს);

2. შპს წმ. გიორგის უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.