უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 25 ივნისი 2019

2019 წლის ივლისი 16:00 საათი

 (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

 დღის წესრიგი:

1.შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;

2.შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;

3.შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;

4.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;

5.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა.

 

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.