ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

9 ივლისი 2013

2013 წლის 17 ივლისი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

 

დღის წესრიგი:
 
1.  ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმინდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. ა(ა)იპ - კრეატიული განათლების სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს - ლოგოსის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს - ნ&ნ 2000-ის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს - წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს - ქუთაისის ეროვნულ სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებული კერძო სკოლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - მჭევრის დამოუკიდებელ ბიზნეს სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
8. შპს - რეცაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა