უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ

27 ივნისი 2019

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე წარმოსადგენი ანგარიშის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება, კონკრეტულ შემთხვევებში, აკრედიტაციის მინიჭებას ითვალისწინებს ანგარიშის წარმოდგენით.
დაწესებულებების პროგრამები, რომელთაც ანგარიშის წარმოდგენის პირობით მიენიჭათ აკრედიტაცია ან მომავალში მიენიჭებათ, ანგარიში უნდა წარმოადგინონ ცენტრის დირექტორის მიერ დამტკიცებული ფორმით, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ბმულზე ......
ინფორმაციის დაზუსტების საჭიროები შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ (+995 322) 200 220 (*3599) ან მოგვწეროთ info@eqe.ge

 

ანგარიშის ფორმა